Informacje o użytkowniku

Zobacz wszystkie hiscoresy użytkownika
Zobacz Super highscores
Kto:
flakson
Ranking Najlepszych Graczy (poz.):
91 (61)
Gier ukończonych z zapisem wyniku:
15
Wszystkich zagrań z zapisem wyniku:
38
Medale: Z-S-B (poz.):
0-1-1 (59)
Ranking Turniejowy (poz.):
0 (17)
Lider Rankingu Turniejowego (dni):
0
Wygrane Turnieje (konkurencje w turniejach):
0 (0)
Wygrane Turnieje EKSPRESOWE (konkurencje):
0 (0)
Wygrane Turnieje Zbiorowe (konkurencje):
0 (0)
Wygrane Turnieje Tygodniowe (konkurencje):
0 (0)
Turnieje Pucharowe (Z-S-B):
0-0-0
Turnieje Szwajcarskie (Z-S-B):
0-0-0
Łączny czas (tylko gdy zapisano wynik):
1 g 4 m

Statystyki użytkownika

Gra Wynik pkt Data Zapisów wyniku Łączny czas gier z zapisem wyniku Średni czas gier z zapisem wyniku
Statystyki dla gry Angry Birds Jumping 3,220 0 20 lip 2014 22:29 1 48 s 48 s
Statystyki dla gry Avoiding Eggs 3,783 0 20 lip 2014 22:33 3 2 m 17 s 45 s
Statystyki dla gry Balance 6 10.6 0 20 lip 2014 16:38 2 2 m 3 s 1 m 1 s
Statystyki dla gry Balls 1,080 1 24 lip 2014 12:03 2 1 m 18 s 39 s
Statystyki dla gry Frog Jump 1,550 0 20 lip 2014 20:16 2 2 m 55 s 1 m 27 s
Statystyki dla gry Gyroball 157 11 20 lip 2014 21:49 2 5 m 19 s 2 m 39 s
Statystyki dla gry Tilt 2 3,766 11 20 lip 2014 21:33 2 3 m 22 s 1 m 41 s
Statystyki dla gry Yeti 1:Bloody Pingu 943 3 20 lip 2014 15:57 1 25 s 25 s
Statystyki dla gry Yeti Sports 1 - Pingu Throw 1,262.9 0 20 lip 2014 17:05 1 49 s 49 s
Statystyki dla gry Yeti Sports 3 - Seal Bounce 430.63 5 20 lip 2014 19:00 3 14 m 59 s 4 m 59 s
Statystyki dla gry Yeti Sports 4 - Albatross Overload 4,447.93 18 20 lip 2014 16:44 3 6 m 57 s 2 m 19 s
Statystyki dla gry Yeti Sports 5 - Flamingo Drive 2,809 0 20 lip 2014 22:05 2 4 m 56 s 2 m 28 s
Statystyki dla gry Yeti Sports 6 Big Wave 27,007 19 20 lip 2014 15:47 7 13 m 10 s 1 m 52 s
Statystyki dla gry Yeti Sports 7 - Snowboard Freeride 3,868 6 20 lip 2014 17:15 1 1 m 42 s 1 m 42 s
Statystyki dla gry Yeti Sports 8 - Jungle Swing 442 17 20 lip 2014 15:26 6 3 m 30 s


Kto teraz gra w gry ?

Wszystkich teraz grających 0: 0 zidentyfikowanych i (ost. 5 min) - Najwięcej grających było 13 dnia 21 lip 2016 11:51